Van drukwerken naar muziek...De vereniging Colophon (vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht) werd in 1994 opgericht. Sindsdien heeft zij verschillende instrumenten van samenwerking betreffende bewustmaking, ontwikkeling en solidariteit ontwikkeld.
In het begin, vooral actief in het uitgeven van drukwerken produceerde ze, onder anderen, en dit meer dan 10 jaar, een partnerschap van ontwikkeling NGO's, een verzameling van werken en analyses en een driemaandelijks tijdschrift van debatten.

... muziek met een oor naar de wereld gericht
Door Colophon heeft de vereniging  alsook  sinds 1998 een experiment ontwikkeld met het publiceren van projecten en verspreiden van traditionele muziek met haar "Populair Wereldmuziek Collectie" (Collection de musiques populaires du monde - Colophon Records).
Dit project, zodanig innoverend in de ontwikkeling en aandacht voor culturele onderwerpen en uitdrukkingen, wenste te breken met een bepaald humanitair zicht eerder gericht op een deerniswekkende uitspraak maar ter bevordering van een meer in acht nemende benadering betreffende de muzikale identiteiten zonder deze aan te passen of te vervalsen maar ze op deze wijze voor de verbruiker meer toegankelijk te maken alsook op cultureel vlak en te mogen deelnemen aan deze stroming in het voordeel van een rechtmatige uitwisseling tussen het Noorden en het Zuiden.

De Collectie heeft voor doelstelling de geweldige muzikale rijkdom van sommige economische achtergestelde bevolkingsgroepen en/of cultureel bedreigd, aan het publiek voor te stellen. De daad van het uitgeven is ook een deelname aan de instandhouding van deze immateriële activa. Immaterieel erfdeel verzwakt door de economische onevenwichtigheden en de brutale globalisering waar deze aan blootgesteld is. Een manier om afgestemd te blijven op de wereld als ook niet te vergeten. Vooruitkijkend, verder dan naar een feestelijke intermezzo of bevlieging voor multiculturisme.

De vereniging zet zich in voor de erkenning en bescherming van dit immaterieel erfgoed en is specifiek betrokken bij de handhaving van het auteursrecht op het collectieve erfgoed dat zij publiceert.

Ten slotte, om haar redactionele projecten te mogen ontwikkelen, is de vereniging voorstander van partnerschap met andere organisaties, zowel voor ontwikkeling, openbare of particuliere instellingen of verenigingen. Zo verkreeg zij meerdere malen de steun en medewerking van het Belgisch Ministerie voor ontwikkeling samenwerking, Les Jeunesses musicales (Muzikale jeugd) en La Médiathèque (de Mediatheek van de Franstalige gemeenschap van België).